IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Rîșcani (str.Alecu Russo 11,  MD-2068, mun.Chişinău)

 

Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Rîșcani, MD-2068, str.Alecu Russo11, et.5  (secţia resurse umane), între orele 08:00-17:00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică

Furnizarea informaţiilor suplimentare la adresa electronică: irina.melnic@ms.md,  +(373)22-441-244

 

 

 

Notă

Data plasării anunțului - 22 noiembrie 2021

Data limită de depunere a dosarului pentru concurs este - 13 decembrie 2021

 

 

Oferirea informaţiilor suplimentare și primirea dosarelor

Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau:
e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare)

Dosarele pot fi depuse la IMSP AMT Ciocana, MD-2052, str.Vadul-lui-Vodă, 80, birou 501 (secţia resurse umane), între orele 08:00-17:00, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare este Tatiana Chiorescu, telefon de contact: (022)-472-371, adresa electronică: amt.ciocana@ms.md

 

 

DENUMIREA FUNCȚIEI VACANTE
Nr. de unități vacante
1
Șef Secție Medicină de Familie CMF 11 (Concurs)
1.0
1
Medic de familie
2.0
1
Medic endocrinolog
0,75
1
Medic oftalmolog
0,75
1
Medic specialist în diagnostic funcțional
1,0
1
Medic Caridiolog
0.75
1
Medic dermatovenerolog
1,0
1
Laborant-radiolog
1.0
1
Asistent medical de familie superior
1,0
1
Asistent medical (de familie)
10,0
1
Farmacist
0,5
1
Purtător de cuvînt
0,5
1
Medic internist stationarul de zi
0.75

Condiții generale faţă de funcţie

 • Au cetățenia Republicii Moldova
 • Au cetățenia altor state, domiciliu și permis de lucru în Republica Moldova
 • Cunosc limba română scris și vorbit
 • Sunt în capacitate deplină de exercițiu
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale, eliberate de medicul de familie
 • Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției
 • Îndeplinesc condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv

Condițiile specifice (Calificări profesionale)

 • Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern)

  Diplomă de studii superioare

 • - Studii postuniversitare în medicina de familie

  • Studii postuniversitare în medicina de familie
 • Categorie de calificare întîi sau superioară în medicina de familie

  Categorie de calificare întîi sau superioară în medicina de familie

 • Experiență de muncă de cel puțin 5 ani, inclusiv ca medic de familie

  Experiență de muncă de cel puțin 5 ani, inclusiv ca medic de familie

 • Specialist cu experiență în domeniul Asistenței medicale primare, sănătății publice și management sanitar

  Specialist cu experiență în domeniul Asistenței medicale primare, sănătății publice și management sanitar

Continutul dosarului de participare la concurs

 • Cerere de înscriere la concurs.

  -

 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate;

 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri.

 • Copie de adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitate.

 • Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

 • Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate.

  -

 • Curriculum vitae.

 • Referință. Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: Melnic Irina, şef secţie resurse umane, tel. 0 (22) 44-12-44; irina.melnic@ms.md Anunţul este afişat pe: amtriscani.md

 • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

 • 1 referință de la locurile anterioare de lucru;

Notă

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora

Regulamentul intern al IMSP AMT Riscani

Ipsum bibendum sed sed interdum neque, consectetur tellus blandit. Euismod amet interdum non cursus. Orci volutpat vel eu et sollicitudin. Et porttitor quisque vestibulum est facilisi eget amet. Sit eget massa a et nisl nibh nunc, quisque. Mattis in leo, lectus fringilla non, sit. Egestas ullamcorper dolor et natoque. Eget dui vitae ut porttitor proin nisl, tortor suscipit. Quis amet.Mattis in leo, lectus fringilla non, sit. Egestas ullamcorper dolor et natoque. Eget dui vitae ut porttitor proin nisl, tortor suscipit. Quis amet.