Achizitii publice

  • Anunțuri de intenție:

Achiziționarea  lucrărilor de reparație în cadrul CMF 10, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

Achziiționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarelor de tip închis, necesar la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

Achiziționarea  serviciilor de pază și supraveghere, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

 

  • Anunțuri de participare:

   

 

 

Achiziționarea  privnd achiziționarea serviciilor medicale și de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani (repetat) , pentru anul 2024 

Achiziționarea  privnd achiziționarea servicii de responsabil tehnic, supravegherea desfășurării lucrărilor de reparație, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

 

Achiziționarea  privnd achiziționarea servicii hamali, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024   

Achiziționarea  privnd achiziționarea piese de schimb, accesori și consumabile pentru dispozitive medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024 

Achiziționarea  privnd achiziționarea serviciilor de deservire tehnică, reparație a automobilelor,inclusiv piese e schimb, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024    

Achiziționarea  privnd achiziționarea serviciilor de executare a măsurărilor și încercărilor electrice în subdiviziunile IMSP AMT RÎșcani, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024   

Achiziționarea  privnd achiziționarea sistem de supraveghere video/montare instalare și setare, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024 

Achiziționarea  serviciilor de mentenanță și reparația a dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

Achiziționarea  serviciului de măsurare a parametrilor tehnici și a calității  la sistemele radiologice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

Achiziționarea lucrărilor de reparații curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie nr.11, str. Petru Rareș 32, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani  pentru anul 2024 

Achiziționarea serviciilor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) și servicii de asigurare obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectelor industrial periculoase, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024/2025

Achiziționarea formularelor statiastice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

Achiziționarea produselor petroliere, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

Achiziționarea laptelui, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024

Achiziționarea serviciilor de spălarea lengeriei medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani , pentru anul 2024 (repetat)

Achiziționarea serviciilor de deservirea și reparația tehnică a ascensoarelor si platformei, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

Achiziționarea produselor alimentare petru pacientii bolnavi de tuberculoză, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

Achiziționarea serviciilor de elaborare a docimentației de deviz la lucrările de reparație în subdiviziunile IMSP AMT Rîșcani (CCD,CMF 10,CMF 11,CMF 12), pentru anul 2024 

Achiziționarea serviciilor de spălare a lengeriei, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024

Achiziționarea reagenților, consumabile(accesorii și piese de schimb) pentru analizatoare de inchis necesar la efectuarea investigațiilor de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024 

Achiziționarea serviciilor medicale și de laborator, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024 

Achiziționarea soluții și remedii medicamentoase care se prepară în farmacie, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024 

Achiziționarea serviciilor de evaluare profesionale și a condițiilor de muncă cu efectuarea de investigații instrumenale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024 

Achiziționarea serviciilor de colectare, transportare și tartare prin autoclavare (sterilizare) a desșeurilor medicale ăentru profesiile și sectoarele din cadrul IMSP AMT Rîșcani

Achiziționarea serviciului de pază și supraveghere, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2024 

Achiziționarea mobilierului, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea iventar și mărfuri de uz gospodaresc, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea jaluzelelor, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea pieselor de schimb și consumabile pentru dispozitivele medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparație a dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea reagenților,accesori și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea lucrarilor de reparatie curente in cadrul Centrului Medicilor de Familie Nr.11, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea formule de început și formule de continuare-lapte praf pentru copii sub un an din familii social vulenrabile, conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023

Achiziționarea formularelor statistice conform necesităților IMSP AMT Rîșcani, pentru anul 2023 (repetat)

Achiziționarea lucrărilor de reparație curente în cadrul Centrului Medicilor de Familie Nr. 10

Achiziționarea lucrărilor de reparație curente în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic

Achiziționarea serviciilor de verificare periodică a dispozitivelor medicale și verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare pentru 2023

Achiziționarea apei potabile, pentru 2023

Achiziționarea articolelor igienice de uz unic, pentru 2023

Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2023, Repetat

Achiziționarea  piese de schimb, accesorii și consumabile  pentru dispozitive medicale pentru anul 2023, Repetat,

Achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru laboratoarele diagnostice, pentru anul 2023, Repetat,

Achiziționarea produselor de dezinfectare termică și curățare, clătire a instrumentelor medicale la mașina de spălat automat

Articole igienico-sanitare, detergenți pentru anul 2023

Achiziționarea de servicii de asigurarea obligatorie de răspundere civila auto (RCA),și servicii de asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectelor industrial periculoase, 2023/2024

Privind achiziționarea tehnicii de calcul și echipament periferic, pentru 2023

Achiziționarea laptelui, pentru 2023

Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru dispozitive medicale, pentru anul 2023

Achiziționarea serviciilor deîntreținere, reparare, regenerare și reîncărcarea a cartușelor cu toner, pentru anul 2023

Spălarea lengeriei medicale, conform necesităților pentru anul 2023

Achiziționarea serviciilor de pază și supraveghere pentru anul 2023, Repetat

Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2023, 

Achiziționarea reagenților, consumabile (accesorii și piese de schimb) pentru analizatoarele de tip închis necesare la efectuarea investigațiilor de laborator, pentru anul 2023

Achiziționarea produse petroliere , pentru anul 2023

Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a ascensoarelor, și platformei  pentru anul 2023

Achiziționarea ”Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1”, pentru anul 2023

Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 12, str. M. Costin 17/1”, Repetat

”Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic , str. Alecu Russo 11 et 1,2, 3,5.